Okmánytár

Toth Pápai Pál egyházkerületi főjegyző levele [Torkos Jakab] püspöknek, melyben jelenti, hogy a püspök szeptember 24-i levelében sürgetett, a komáromi iskola ügyében készült iratot részint betegeskedése, részint a főgondnok úr utasítására nem küldte még el. A Savanyú vizen a püspök is úgy nyilatkozott Farkas Jánosnak, hogy a következő közgyűlésig el ne küldödjön. Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: Szöke Istvány Veszprém vármegyei esküdt által 1809. május 9-én Balháson kiadott hitelesített másolat

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház elöljárósága meghatalmazza Osváld Dániel és Eőry László elöljárókat, hogy a május 8-án Balháson tartandó egyházkerületi közgyűlésen az egyház és a kollégium jogainak védelmére minden hatalmukban álló törvényes és tisztességes eszközt felhasználjanak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

A pápai református egyház és kollégium elöljáróinak folyamodványa a helytartótanácshoz, melyben kérik, hogy a révkomáromi egyháznak a kollégium áthelyezését és új tanszékek felállítását sürgető kérelmét utasítsa el.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés: az irat fele hiányzik; lásd a 659. a. sz. iratot

 

A pápai református egyház és kollégium elöljáróinak folyamodványa a helytartótanácshoz, melyben kérik, hogy a révkomáromi egyháznak a kollégium áthelyezését és új tanszékek felállítását sürgető kérelmét utasítsa el.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés: szövege egyezik a 658. sz. iratéval

 

A pápai református egyház és kollégium arra kérik az egyházkerületi közgyűlést, hogy a révkomáromi felterjesztésre a helytartótanács által kért válaszát juttassák el a címzett hatósághoz.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

177 / 179 oldal