Okmánytár

Osváld Dániel és Eörÿ László, a pápai református egyház kiküldötteinek jelentése a május 8-i szilasbalhási egyházkerületi közgyűlésről, melyen a komáromi református egyház pápai elöljárókat sértő folyamodványát és Látzai Josef volt professzor levelét felolvasták, a pápaiak folyamodványát viszont többszöri sürgetésre sem vették napirendre. A közgyűlés deputációt rendelt a pápai és komáromi küldöttek közti békés egyezség megkötésére, de az nem sikerült.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház köz akarattal elfogadott statútumai az algondnok és egyházfiak választásáról és az egyházi tartozás behajtásáról. Az algondnokság és az egyházfiság rendel mennyen Mindenszentek napjától számított egyévi időtartamra; az algondnoki tisztséget nem vállaló személy 100, az egyházfit nem vállaló 25 forint büntetést fizessen. A papi fizetéssel és gabonával tartozókon a hátralékot a’ falusiak szokása szerént megzálogolással, erőszakkal hajtsák be.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti; 43 elöljáró és egyháztag aláírása, ebből 11 keresztet rajzol

Megjegyzés:

 

Ágoston Jó’sef, Nagy Sándor, Környei Jó’sef, Polyányi Jó’sef és Mocsi Pál, a pápai református kollégium publicus praeceptorainak folyamodása Torkos Jakab püspökhöz, melyben a Márton István professzor kijelentése által becsületükön esett sérelmet orvosolni kérik, különben az osztályok felé se mennek. Márton az egyházkerületi közgyűlésen a praeceptorokat hivataluk folytatására alkalmatlanoknak nevezte. Más alkalommal a deákságot, illetve személy szerint Nagy Sándort, a poéták praeceptorát és Simon Imrét, az orátorok praeceptorát mocskolta. Ha valóban alkalmatlanok, akkor olyanokat tegyenek a helyükbe, akik a’ mostani norma szerént minden hányt vetett otromba Fábol Mercuriust tudnának faragni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 5 aláírás

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház gondnokának és elöljáróinak folyamodása a Dunántúli Református Egyházkerülethez, melyben az 1809. évi Balháson tartott második egyházkerületi közgyűlés rájuk nézve sérelmes 26. pontjára észrevételeiket közlik és kérik, hogy az egyházkerület a pápai kollégium javát szolgálja. A balhási közgyűlés helytelenítette, hogy a komáromi főiskola megakadályozása ügyében a pápaiak a subordinatiot megsértve privát folyamodást nyújtottak be a helytartótanácsnak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés: A 656. sz. irat eredetileg ezen folyamodás A jelű melléklete volt. Mivel a közgyűlés a sérelmes pontot kedvezően átfogalmazta, a folyamodványt végül nem nyújtották be.

 

Nagy István és Szép Ábrahám, a pápai református egyház küldötteinek jelentése a május 28–29-i tótvázsonyi egyházkerületi közgyűlésről, amelyen sikerült elérni, hogy a tavalyi jegyzőkönyv rájuk nézve sérelmes 26. pontját kedvezően megváltoztatták, a sérelmeket kiiktatták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 2 aláírás

Megjegyzés: Az időpontok zavarosak. Az eredeti keltezés május 25, a szöveg pedig június 20-i közgyűlést emleget, miközben a tótvázsonyi egyházkerületi közgyűlés 1810. május 28-án és 29-én volt!

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

178 / 179 oldal