Okmánytár

Pertzel János Veszprém vármegyei főszolgabíró és Zámbó János esküdt tanúsítja, hogy a néhai Roboz Ferentz zászlótartó pótvégrendeletét felbontották és kihirdették Tataÿ Imreh és Vecseÿ Ferentz táblabírák, Szalaÿ Péter és Szabó Nagy István ügyvédek, Eőrÿ Sámuel vármegyei esküdt és felesége, Komáromi Sófia, valamint Roboz Benedek jelenlétében. AS távollevő Roboz Mihály írásban nyilatkozott, hogy hozzájárul a végrendelet felbontásához és kihirdetéséhez.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: Móricz Ferenc és Győrÿ Benjámin Veszprém vármegyei esküdtek által 1800. január 22-én kiállított kivonatos hitelesített másolat

Megjegyzés: az 569. b. sz. irat szövegét követően

 

Nemes Roboz Ferencz, mivel végrendelete megfogalmazásakor, 1799. január elején még nem tudta, hogy öccse, Roboz Ádám Lintzben elhalálozott, pótvégrendeletet ír, melynek negyedik pontjában a pápai református iskola gyarapodására 2000 forintot hagy. Ezen kiegészítést Komáromi Süle ’Sófia és férje kezeibe adja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: a szöveg szerint saját kezű aláírása és pecsétje mellett Imreh Jósef, Kántor Gábor és Szalaÿ Péter tanúk aláírása szerepelt; Móricz Ferenc és Győrÿ Benjámin Veszprém vármegyei esküdtek által 1800. január 22-én kiállított kivonatos hitelesített másolat

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház consistoriális gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint jóváhagyják Láczai József professzor számadását az ifjúság számára múlt évben felállítani elhatározott ifjúsági (kollégiumi) ispotályról. Az ispotály számára begyűlt 196 rajnai forint és 46 ½ krajcár, kiadás volt 75 forint 50 krajcár, Látzai további kezelése alatt marad 120 rajnai forint és 56½ krajcár.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: hiteles másolat, Kolmár János surrogatus actuarius aláírása

Megjegyzés:

 

A tiszántúli superintendentia consistoriuma tájékoztatja a dunántúli superintendentia consistoriumát, milyen választ adott a királyi helytartótanácsnak hozzá intézett azon kérdésére, vannak-e hazánkban a református híveknek olyan iskoláik, melyekben az ifjak teológiát is tanulhatnának. Ezzel együtt kérik annak az összegnek Domokos Lajos kezeihez adását, mellyel még a dunántúli egyházkerület tartozik gróf Rádai Gedeon 1797. évi bécsi útjával kapcsolatban.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: Benedek Mihály egyházkerületi főjegyző aláírásával; hiteles másolat, Tóth Ferentz egyházkerületi főjegyző aláírása

Megjegyzés:

 

A tiszántúli superintendencia felterjesztése [Habsburg Sándor herceg] nádorhoz és a helytartótanácshoz, melyben annak 1798. november 13-án kelt 27885. sz. leiratára arra a kérdésre, hazánkban a protestáns híveknek mely iskoláiban tanulhatnak az ifjak teológiát, válaszul közlik, hogy a reformátusok három teológiát felsőbb fokon oktató intézménye Debrecenben, Sáros–Patakon és Pápán működik, emellett Sziget, Miskoltz, Ketskemét és Lossontz iskolájában folyik a teológia elemeinek bizonyos fokú oktatása.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: hiteles másolat, Tóth Ferentz egyházkerületi főjegyző aláírása

Megjegyzés: az 568. a. sz. irat mellett

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

20 / 179 oldal