Keresés
Kiemelt programok

 

 

 

Ars Sacra

 

 


Nyitva tartás


 

 

KÖNYVTÁR

Kedd-péntek: 08:00-16:00
Szombat-vasárnap-hétfő: zárva


 

LEVÉLTÁR

Hétköznapokon 08:00-16:00-ig, előzetes (telefonos) bejelentkezés alapján.
Telefon: (89) 310-192
Fax: (89) 324-240
E-mail: leveltar@papacollege.hu


 

MÚZEUM

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma
A Református Gimnázium főépületében a földszinten (Március 15 tér 9.) nyitvatartási időben folyamatosan látogatható:
- Petőfi-Jókai emlékek
- Baldácsy metszetgyűjtemény

Május 1. és október 31. között:
Kedd-péntek: 08:00-16:00
Szombat-vasárnap: 09:00-17:00

November 1. és április 30. között:
Kedd-péntek: 08:00-16:00


Pannonia Reformata – Dunántúli Református Múzeum
Fő u. 6.
N Y I T Á S    2018. május 11-én
-   Hajlék az örökkévalóságban
-   Hóri titkai (egyiptomi tárlat)

ÚJ IDŐSZAKI  KIÁLLÍTÁS  nyílik
- 2018. május 26-án  Rembrandt

 


 

Okmánytár

Arvai Mártony és Dolostyak Kristof pápai polgárok bizonyságlevele arról, hogy midőn ezelőtt kb. 48 évvel a kálvinisták a régi templomuk előtt tornyot építettek, az iskolájukba járó katolikus gyermekeket és apjukat is ingyen dolgoztatták. Láβlofalva-i Eördőgh Pál, Veszprém vm. főszolgabírója hitelesítésével.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hitelesített eredetiről készült egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 

Zápola-i János szepesi örökös ispán a halastó partján, a plébánia telke mögött levő egy üres jobbágytelkét a Szent István vértanú tiszteletére épült pápai plébániatemplom Szűz Mária-oltárának adományozza, hogy Péter áldozópap, az akkori plébános ott oltárigazgatóságot és örökös miselapítványokat létesítsen, gondoskodjon misék mondatásáról, és a leendő oltárigazgató számára az üres jobbágytelken lakóházat építtessen, a telket pedig felmenti mindennemű földesúri adó terljesítése alól.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: 1755. augusztus 13-án kelt hitelesített másolatról készült egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Eszterházi István gróf és Thurzo Erzsébet grófnő szolgálatai jutalmaként nemzetes Hegÿi Istvánnak és feleségének: Farkas Dorottyának ajándékozza minden tartozékával, többek között az alsó városban lévő majorsággal és kerttel együtt egy, a Hoβú utzcza utcában lévő adómentes jobbágytelkét és házát, melynek szomszédai keletről a néhai Novai János háza, nyugatról a szent István első vértanú piactér (theatrum), északról a plébániaház egy kelet felé tartó utcácskával, délről pedig a nemzetes Nikos Ferenc, a pápai vár vitézi rendű zsoldoskatonájának háza.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: 1755. október 3-án kelt hitelesített másolatról készült egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Galanthai Eβterházi Ferencz gróf visszaveszi Galgoczi Istvány szolgájától azt a Víz utzczában lévő pápai házat, melyet egy éve adott neki, de szolgálatai jutalmaként 52 tallér lefizetése után neki és feleségének: Kemlekÿ Katának adományozza egy másik házát, mely az Toó fele Bástya mellet lévő uczczában van, szomszédai pedig föl βélről várunk felé Szabo György háza, all βélrül pedig az kalomisták oskolájuk.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Vásárhélly-i Nagy István, Veszprém vármegye szolgabírája tanúsítja, hogy előtte Partos István bevallást tett: néhai Galgoczi István leszármazottjától, Galgoczy Imrétől vett házat ugyanolyan jogosítványokkal, melyekkel vette is, az inscriptionalisban lévö összegért eladta a Papoi Helvetica confession lévö Ekklésiának Gondviselöinek.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: 1755. október 3-án kelt hitelesített másolatról készült egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

II. Lajos magyar király a kartauziak leveldi kolostora által Pápán vásárolt kőházat, melyet már korábban Szapolyai János, ennek anyja: Hedvig és fivére: György felmentettek minden földesúri kötelezettség alól, felmenti az országos terhek fizetése alól is.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti; hártya, függőpecsét

Megjegyzés: lappang

 

Balassa Kelemen, Dénes és Mihály somodori polgárok adóslevele 477 forintról, melyet vitézlő Orosztoni Pétertől, a pécsi püspök tiszttartójától kölcsön vettek.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: másolat

Megjegyzés: lappang

 

Ennÿngh-i Török Ferencz pápai főkapitány, Hunyad megye örökös főispánja 55 forintos tartozása fejében átengedi Babocsai Szabó Lukácsnak és utódainak Barbély Máthé pápai házát, melynek szomszédai keletről a halastó, délről Kádas Győrgy, északról pedig Kokon Péter háza. Említve: Csiki Thamás provisor, Dőmőki Lénart és Balogh Farkas, a pápai vár gondviselői.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1 / 112 oldal